Hammarlyck Service Partner

Hammarlyck Service Partner hjälper vårdgivare med rehabilitering och  angränsade tjänster

Behöver Du som utförare hjälp med att skaffa arbetstekniska hjälpmedel som är effektiva och underlättar det dagliga arbetet för anställd personal så kan vi hjälpa Dig med detta. Vi samarbetar direkt med leverantörer av hjälpmedel och ergonomiska produkter. 

Behöver Din organisation hjälp med Bostadsanpassningsintyg, rådgivning i kniviga ergonomiska frågeställningar eller annat problem som Ni har svårt att lösa i Er organisation så finns Hammarlyck Service Partner till för dessa arbetsuppgifter. 

 

Behöver Du tillföra rehabiliterande kunskap med arbetsterapeut-, logoped- eller fysioterapeutkompetens under kortare tid tex pga ledigheter eller sjukdom kan Du hyra tjänsten av oss. 

 

 

 

Hammarlyck Service Partner levererar ergonomiska lösningar för kontorsarbete och Du har också möjlighet att låna produkter för utprovning för att få till den optimala kontorslösningen.