Rehabilitering äldreomsorg

Hammarlyck Rehab Team – Den lilla organisationen som med initiativkraft och entusiasm skapar framtidens rehabilitering för seniorer i Linköping.

Hammarlyck Rehab Team utför tjänster till äldreomsorgen i Linköping med målet att äldre människor i kommunens särskilda boendeformer i största möjliga mån ska kunna bibehålla sin fysiska förmåga och/eller återfå den efter skada eller sjukdom.

Vi som arbetar på Hammarlyck Rehab Team är legitimerad personal som fokuserar på att ge äldre människor stöd och möjlighet till vardagsaktivitet och rehabilitering. Den vetenskapliga evidensen och vår egen empiriska erfarenhet för nyttan av detta är stor.