Rehabilitering och habilitering LSS

Hammarlyck Rehab Team har sedan september 2011 ansvarat för rehabilitering och habilitering för alla personer med LSS-beslut bosatta på särskilt boende i Linköpings kommun.

Vi på Hammarlyck Rehab Team ansvarar för att alla personer med LSS-beslut boende på särskilt boende får den rehabilitering och habilitering de behöver i form av fysioterapi, arbetsterapi och logopedi.

Hammarlyck Rehab Team har den erfarenhet som krävs för att kunna hjälpa dig med rätt typ av rehabilitering och habilitering. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som främjar delaktighet.