Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

En grundutbildning där vi tillsammans fördjupar oss i Alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Den som inte har tal eller den som behöver komplettera sitt tal har rätt till AKK. Kommunikationen kan ersätta eller användas tillsammans med talat språk och innefatta signaler, föremål, bilder, tecken, ljud eller annat. Vi går under utbildningen tillsammans igenom vad som är viktigt att tänka på vid implementering av AKK, hur vi börjar på rätt nivå och utvecklas tillsammans.

Vill du veta mer?