Förflyttnings­utbildning

Utbildning under hel eller halvdag där du får grundläggande kunskaper i rörelse, ergonomi och förflyttning. Samt kunskap gällande manuella förflyttningar med respektive utan hjälpmedel. Tillsammans genomför vi praktiska övningar där vi arbetar med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att ta tillvara på patientens egna resurser.

Plats: Slatteforsvägen 2, Landeryds gymnastiksal

Vill du veta mer?