Utbildningar_ kommunikation och utmanande beteende

Kommunikation och utmanande beteende

En föreläsning om att förebygga och minska utmanande beteenden, med fokus på lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Föreläsningen tar stöd i Socialstyrelsens rekommendationer för LSS-verksamheter, och vi diskuterar vad som är utmanande beteenden, vilka förebyggande strategier det finns, lågaffektivt bemötande och andra metoder i arbetet med utmanande beteenden.

Vill du veta mer?