Utbildningar rehabilitering i vardagen

Anmälan

Just nu finns det inga nya utbildningar att anmäla sig till.

Rehabilitering i vardagen 

”Rehabilitering i vardagen” är en kostnadsfri utbildning som endast gäller personal på LSS-boenden och inom socialpsykiatrin där Hammarlyck Rehab Team är ansvariga.

Du kommer få grundläggande kunskap om bland annat vardagsrehabilitering, vikten av fysisk aktivitet oavsett funktionsförmåga, kommunikation och hjälpmedelshantering. Teori varvas med fallbeskrivningar för att få konkret tillämpning till verksamheterna.

Utbildningen är anpassad efter de olika boendeformerna – gruppbostad, BODA-enhet, servicebostad och psykiatriboende. Anmälan först till kvarn, max fyra personer från varje enhet.

Vill du veta mer?