Utbildningar rehabilitering i vardagen

Anmälan

Läs mer om höstens utbildning här: Inbjudning HT 22

Anmäl dig genom att Välja datum nedan.

BoDa/gruppbostad 9/9

BoDa/gruppbostad 16/9

Servicebostad 23/9

Psykiatriboende 30/9

Rehabilitering i vardagen 

”Rehabilitering i vardagen” är en kostnadsfri utbildning som endast gäller personal på LSS-boenden och inom socialpsykiatrin där Hammarlyck Rehab Team är ansvariga.

Du kommer få grundläggande kunskap om bland annat vardagsrehabilitering, vikten av fysisk aktivitet oavsett funktionsförmåga, kommunikation och hjälpmedelshantering. Teori varvas med fallbeskrivningar för att få konkret tillämpning till verksamheterna.

Utbildningen är anpassad efter de olika boendeformerna – gruppbostad, BODA-enhet, servicebostad och psykiatriboende. Anmälan först till kvarn, max fyra personer från varje enhet.

Vill du veta mer?