Rehabilitering i vardagen 

”Rehabilitering i vardagen” är en kostnadsfri utbildning som endast gäller personal på LSS-boenden och inom socialpsykiatrin där Hammarlyck Rehab Team är ansvariga.

Du kommer få grundläggande kunskap om bland annat vardagsrehabilitering, vikten av fysisk aktivitet oavsett funktionsförmåga, kommunikation och hjälpmedelshantering. Teori varvas med fallbeskrivningar för att få konkret tillämpning till verksamheterna.

Utbildningen är anpassad efter de olika boendeformerna – gruppbostad, BODA-enhet, servicebostad och psykiatriboende. Anmälan först till kvarn, max fyra personer från varje enhet.

Plats: Fontänen, Västra Vägen 32, 582 28 Linköping (Bergqvist rum 138, Entréplan).

Vill du veta mer?