Utbildningar Vardagsrehabilitering och hjälpmedel

Vardags­rehabilitering och hjälpmedel 

Föreläsning och diskussionstillfälle kring vardagsrehabilitering. Hur jobbar vi med att göra personen så aktiv som möjligt i sin vardag – utifrån sina funktioner, vilka hjälpmedel och strategier kan vi dra nytta av, allt med fokus på personens självbestämmande och motivation.

Vill du veta mer?