Landeryds vårdboende

Landeryds vårdboende

Landeryds vårdboende drivs av Norlandia.

Boendet ligger i Landeryd i anslutning till Hjulsbro.

Det finns 40 boendeplatser, varav 2 somatiska avdelningar, en med inriktning demenssjukdom och en BPSD.

Kontakt

Oscar Starräng

Oscar Starräng

Äldreomsorg