Bostads­anpassning

Hammarlyck Rehab Team kan hjälpa din verksamhet med att bedöma behov av bostadsanpassning hos individen samt upprätta och effektuera intyg till Kommunen.

Vill du veta mer?