Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 3 blogginlägg för.

Folkhälsa för alla i Linköping!

Janne HammarlyckJag arbetar i min gärning som sjukgymnast mycket med förebyggande insatser och ”hjälp till självhjälp” till mina kunder och patienter. Detta eftersom det finns oerhört mycket bevis för att dessa insatser är de som på sikt får människor att må bättre och därmed en upplevd förbättrad hälsa. Det är mitt och mina medarbetares bidrag till Folkhälsan i Linköping.
Vårt team arbetar med tre av Folkhälsomyndighetens ”särskilt utsatta grupper” De äldre inom den kommunala hälso och sjukvården, funktionsvarierade personer i kommunalt boende samt personer som behöver psyko-socialt stöd.

Genom åren har jag bidraget med ett antal konkreta åtgärder för en förbättrad folkhälsa för ovanstående grupper. Till exempel etablerandet av Minigym på ett antal servicehus i kommunen under tiden 2008-2010. Arbetet skedde helt på Hammarlycks initiativ och med ekonomiskt stöd från staten via kommunen. Dessa minigym är nu etablerade i den kommunala äldreomsorgen och det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att de kommer att bli än viktigare i den nya organisation som Linköpings Kommun just nu upphandlar inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Andra delar i projektet med de statliga pengarna var att Hammarlyck tillsammans med Äldre och omsorgsförvaltningen etablerade Hagdahls senior center med ett tydligt delaktighetsperspektiv och friskvårdssatsning.

Ett tredje konkret projekt under den tiden var att tillsammans med Johannelunds servicehus, där vi etablerat ett av minigymmen, också etablera ett ”evidensbaserat” utegym i samarbete över nämndgränserna! På utegymmet kunde jag som sjukgymnast träffa ffa äldre personer inte bara i funktionsbevarande träning utan också de som var i behov av rehabiliteringsråd tex efter frakturer. Jag kommer särskilt ihåg en äldre kvinna som kunde träna på utegymmet varje dag precis utanför sin bostad! Hon var mycket tacksam och med lite rådgivning klarade hon alltså sin egen rehabilitering efter höftfraktur! Enkelt och mycket billigt för kommun och region. Det är detta utegym som Linköpings Kommun nu vill avveckla.

Jag menar att vi istället borde utveckla ovanstående idéer så att de som i fallet minigym blir en del av normal kommunal verksamhet. Vi står inför en äldreboom som vi måste tackla med förebyggande arbete och med enkla åtgärdande insatser. I samband med rivningen av Johannelunds utegym har jag tittat på Kommunens folkhälsoarbete. Det finns massor av välskrivna och välformulerade policies och planer, Ja t o m hittar jag en utvärdering av dessa teoretiska skrivningar på kommunens hemsida MEN ord på papper är BARA ord på papper. Det gör ingen skillnad i Folkhälsa och jämlika villkor för tex fysisk aktivitet. Det krävs praktiskt hårt arbete med en tydlig viljeinriktning och naturligtvis resurser. En första viljeinriktning skulle kunna vara att etablera ett tillgänglighetsanpassat utegym i varje statsdel i Linköping utifrån några viktiga obligatoriska förutsättningar såsom centralt placerat i stadsdelen, underlag som klarar en rullstol/rollator samt maskiner som är anpassade för alla personer som vill vara fysiskt aktiva. Idag finns det ett tjugotal utegym i Linköpings Kommun. Endast två av dem klarar ovanstående krav – och ett av de två är just nu under avveckling.

Janne Hammarlyck
Leg.sjukgymnast
Hammarlyck Rehab AB

 

Av |2022-04-11T06:49:49+00:002022-04-11|Vårdentreprenören|0 kommentarer

Tillgänglighet

 

Janne HammarlyckEn liten ”egen erfarenhet” av vårdens tillgänglighet

Jag har sedan något drygt år tillbaka en hudförändring i pannan. Sakta växande och gör sig mer och mer påmind  i form av ett irriterande kli. Själv glömmer jag oftast bort den när tankarna fylls med annat men min kära fru påminner mig ofta   ”Nu måste Du ringa och få den borttagen”

Sagt och gjort. Jag går in på 1177.se och min vårdcentral ( region enhet ) . Ja man kan beställa tid för bedömning av hudförändringar men just nu finns det inga tider ” Var god återkom”  Eftersom jag nu äntligen fått ”ändan ur vagnen”   så prövar jag nät-doktorn.se  Ja man kan absolut få hudförändringar bedömda. Efter lite ”skriverier” och skickande av bilder får jag en tid samma dag. Kontentan efter 5 min samtal med nätdoktorn är att jag rekommenderas ta kontakt med min Vårdcentral. 100 kr fattigare blir jag  ( regionen säkert minst 250 kr fattigare )

Inte ett dugg klokare prövar jag en annan Vårdcentral i stan ( stort privat vårdbolag ). För att få kontakt med den vårdcentralen via nätet måste jag lista mig där. Gör så och kan därmed ringa. Nej tyvärr kan vi inte hjälpa Dig idag. Det tar minst 24 timmar för en ”omlistning” och jag får inte göra något förrän Du är listad här. Jag som är en obotlig praktiker tycker att – ”kan du inte skriva ner mitt personnummer och kontrollera mot listningen imorgon och sedan skicka mig en tid”   Men det är tydligen en för enkel åtgärd. Det är bättre att Du ringer oss igen nästa vecka!

Nu när ”moment 22 känslan” är i antågande   säger min fru ” Ring min doktor på stan” och ger mig telefonnumret. Jag ringer. På den klassiska ”gammalmodiga” läkarmottagningen   svarar en vänlig röst direkt   – Naturligtvis kan vi hjälpa Dig Kan Du komma på Torsdag klockan 3?

Rehab – inte bara för kroppens skavanker

Janne HammarlyckDom allra flesta äldre människor jag möter i äldreomsorg idag vet mycket väl vad som väntar dom inom ett, två eller kanske tre år. De vet att det särskilda boendet är den sista anhalten på livets resa.

”Jag har gjort mitt”, ”Jag vill så gärna att det ska ta slut….”, ”nu har jag inget kvar att leva för” hör jag ofta. Att i det sammanhanget ropa efter mer somatiska resurser, egna doktorer till äldreomsorgen, respiratorer på varje äldreboende känns som att gå tillbaka 50 år i tiden. Vad äldreomsorgen behöver är människor som kan stötta och hjälpa till ett psykosocialt välbefinnande också på ålderns höst trots att man faktiskt sjunger på den sista versen.

Som praktiserande person inom rehabilitering i äldreomsorgen vill man inte bara vara den som stöttar i kroppens rehabilitering och/eller hittar det lämpliga hjälpmedlet utan också den som kan skapa lite motivation och daglig livskvalité.
Min definitiva åsikt är att det är de mjuka värdena som skapar ett gott rehabiliteringsresultat och inte ett fullproppat hemträningsprogram. Att bli lyssnad på och bekräftad för det man står för som äldre är det som ger resultat. Och det kanske också gör att man litar på och bemödar sig om de rehabiliterande råden och träningen.

Om de mjuka värdena sakta men säkert kombineras med funktionell träning på ”gränsen till vad jag klarar av” och framstegen uppmuntras högljutt – då kommer de resultat som kanske gör att jag hellre säger att ”nu ska jag…..” istället för ”jag har gjort mitt”

Till toppen