Konsultation arbetsmiljö

Hammarlyck Rehab Team erbjuder konsultation gällande arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv. Vid konsultation tar vi hänsyn till den fysiska miljön, patientens förutsättningar, personalens förutsättningar och omkringliggande faktorer, både individuella och gruppen som helhet.  

Vill du veta mer?