Projekt­­medverkan

Hammarlyck Rehab Team vill vara en del i arbetet med att utveckla och bidra till att rehabiliteringen och habiliteringen för personer med funktionsvariation utvecklas och förbättras.  Vi har därför varit med i ett antal nu avslutade projekt samt delaktiga i just nu pågående projekt.

Projekt KomBo – Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet

Projektet finansieras av arvsfonden och är nu igång. Hammarlyck Rehab Team är en stolt samarbetspartner tillsammans med bland annat DART, FUB och Autism- och aspergerförbundet.

Projektet ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och AKK. Många personer med boende enligt LSS har behov av kommunikativt stöd i någon nivå. För att kommunikationen ska fungera är bemötande och kunskap om kommunikationsstödjande strategier och AKK avgörande. Projekt KomBo syftar till att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i boendet eller daglig verksamhet.

Länk till projektet KomBo

Projektet Vi är med! är nu avslutat.

Nu är projektet Vi är med! avslutat. Ett härligt projekt som vi på Hammarlyck Rehab Team deltagit i.

Vi är med! finansierades av Allmänna Arvsfonden och drevs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter, DART – Kommunikation-och-dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Projektet pågick mellan sept 2018 till april 2021 och syftade till att ta fram en modell för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning att kunna vara optimalt delaktiga i sitt vardagsliv och i samhället. Metoderna i modellen byggde på olika kommunikationsstödjande arbetssätt.

Det har varit mycket givande och roligt att vara en del i arbetet med att utveckla och bidra till att rehabiliteringen och habiliteringen för personer med funktionsvariation utvecklas och förbättras.

Nu kan du också kolla in Metodpaketet!

Missa heller inte att metodpaketet är tillgängligt på Anhoriga.se. Där kan du själv läsa mer om de verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet. Här är länken.

https://anhoriga.se/viarmedpaketet

Vattendans 

Under år 2019 har Hammarlyck Rehab Team samarbetat med Vuxenhabiliteringen i Linköping i ett forskningsprojekt lett av en forskargrupp i Örebro. Specialiserad vattendans, SVAN-studien, har genomförts i flera städer runt om i Sverige och har riktat sig till patienter med flerfunktionnedsättning. Totalt har 10 deltagare medverkat under vår- och höstterminen. Vi har dansat ihop till nio låtar i en varm bassäng med syfte att skapa glädje, stretchning och avslappning av muskulatur. Utvärdering av studiens effekter är ej klarlagda ännu då forskningsstudien pågår i andra delar av landet. 

Hälsoprojektet 

Hammarlyck Rehab Team arbetade tillsammans med ett antal gruppbostader inom Leanlink under åren 2014 – 2016 med FoU-projektet Hållbar hälsa. En metod för boende och personal i gruppbostad att teoretiskt och praktiskt arbeta med hälsorelaterade frågor i vardagen. Erfarenheterna finns dokumenterade i FoU-rapport 79:2016 .

Vill du veta mer?