Våra tjänster

Hammarlyck Rehab Team kan erbjuda Dig och Din organisation dessa tjänster; 

Inhyrning

Rehabilitering och habilitering

LSS projekt

Projektmedverkan

Arbetstekniska lösningar

Våra tjänster_Bostadsanpassningar

Bostadsanpassning

Våra tjänster_ Konsultation arbetsmiljö

Konsultation arbetsmiljö

Utbildningar

Utbildningar

Våra tjänster_ Egenvårdsprodukter

Egenvårdsprodukter