Våra tjänster

Vår erfarenhet är att de frågeställningar vi ställs inför inom ”rehabilitering i vardagen” alltid går att lösa. Med vår kompetens och mångåriga erfarenhet inom hela rehabiliteringsområdet har vi både möjlighet och vilja att erbjuda dig och din verksamhet hjälp och rådgivning. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Inhyrning

Rehabilitering och habilitering

LSS projekt

Projektmedverkan

Arbetstekniska lösningar

Våra tjänster_Bostadsanpassningar

Bostadsanpassning

Våra tjänster_ Konsultation arbetsmiljö

Konsultation arbetsmiljö

Utbildningar

Utbildningar

Våra tjänster_ Egenvårdsprodukter

Egenvårdsprodukter