Projekt­medverkan

Hammarlyck Rehab Team vill vara en del i arbetet med att utveckla och bidra till att rehabiliteringen och habiliteringen för personer med funktionsvariation utvecklas och förbättras.  Vi har därför varit med i ett antal nu avslutade projekt samt delaktiga i just nu pågående projekt.

Vi är med!
Hammarlyck Rehab Team är delaktiga i projektet Vi är med! finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att ta fram en modell för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning att kunna vara optimalt delaktiga i sitt vardagsliv och i samhället. Metoderna i modellen bygger på olika kommunikationsstödjande arbetssätt. Projektet startade den 1 september år 2018 och pågår till april år 2021. Det drivs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter, DART – Kommunikation-och-dataresurscenter och nationellt. 

Vattendans
Under år 2019 har Hammarlyck Rehab Team samarbetat med Vuxenhabiliteringen i Linköping i ett forskningsprojekt lett av en forskargrupp i Örebro. Specialiserad vattendans, SVAN-studien, har genomförts i flera städer runt om i Sverige och har riktat sig till patienter med flerfunktionnedsättning. Totalt har 10 deltagare medverkat under vår- och höstterminen. Vi har dansat ihop till nio låtar i en varm bassäng med syfte att skapa glädje, stretchning och avslappning av muskulatur. Utvärdering av studiens effekter är ej klarlagda ännu då forskningsstudien pågår i andra delar av landet.

Hälsoprojektet
Hammarlyck Rehab Team arbetade tillsammans med ett antal gruppbostader inom Leanlink under åren 2014 – 2016 med FoU-projektet Hållbar hälsa. En metod för boende och personal i gruppbostad att teoretiskt och praktiskt arbeta med hälsorelaterade frågor i vardagen. Erfarenheterna finns dokumenterade i FoU-rapport 79:2016

Vill du veta mer?