Socialpsykiatri

Hammarlyck Rehab Team ansvarar för förskrivning och utprovning av individuella hjälpmedel i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköpings Kommun.  

Hammarlyck Rehab har kunskap och erfarenhet av målgruppen och hjälper även till vid behov utöver hjälpmedelsförskrivning. Det kan vara rehabiliteringsinsatser av både kortvarig akut karaktär och mera långsiktigt i form av beteendeförändring i det dagliga livet.  

Ett antal utförare inom socialpsykiatrin har valt ett utökat samarbetar med Hammarlyck Rehab Team för att optimera brukarnas behov av stöd i vardagen. Östgöta Care, Stadsmissionen i Linköping samt Nytida i Norrköping är kunder som valt detta sätt att samarbeta på via ”tilläggs avtal” till vårt  grundläggande hjälpmedelsansvar. 

Klicka på Kontakta oss knappen nedan om din verksamhet har behov av utökad hjälp eller konsultation gällande rehabilitering, habilitering eller hjälpmedel.

 

Vill du veta mer?