Socialpsykiatri

Hammarlyck Rehab Team ansvarar för förskrivning och utprovning av individuella hjälpmedel i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköpings Kommun. 

Gruppboenden inom social/psykiatrin i Linköpings Kommun ansvarar däremot själva för den boendes rehabiliterings behov enl. avtal.

Hammarlyck Rehab har kunskap och erfarenhet av målgruppen och hjälper gärna till vid behov utöver hjälpmedelsförskrivning. Det vill säga rehabiliteringsinsatser av både kortvarig akut karaktär och mera långsiktigt i form av beteendeförändring i det dagliga livet. 

Hammarlyck Rehab Team kan också hjälpa utförare inom social/psykiatri med rådgivning och utbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Några utförare inom  socialpsykiatrin samarbetar med Hammarlyck Rehab Team för att optimera brukarnas behov av stöd i vardagen. Hammarlyck Rehab Team har t. ex. ett pågående samarbete med Östgöta Care där genomförandeplaner utifrån IBIC (Individens behov i centrum) tas fram i dialog med de boende och utförarens personal. Arbetsterapeut hjälper till med kartläggning, målformulering och strategier för att individens ska nå sina mål i vardagen.

Ett liknande upplägg planeras nu också tillsammans med Stadsmissionen i Linköping.

Många personer inom social/psykiatri behöver stöd i att vara optimalt fysiskt aktiva. En erfaren fysioterapeut från Hammarlyck Rehab Team kan vara det stöd som behövs för att hitta en väg ur fysisk inaktivitet.

Konklusion; Har din verksamhet behov av utökad hjälp eller konsultation gällande rehabilitering, habilitering eller hjälpmedel – kontakta oss.

Vill du veta mer?