Rehabilitering och habilitering

Hammarlyck Rehab Team arbetar med rehabilitering och habilitering för personer med LSS-beslut samt med rehabilitering inom äldreomsorg och socialpsykiatri.

LSS
Vår huvudort är Linköping. Här ansvarar vi för all rehabilitering till personer med LSS beslut som bor i kommunalt boende
(ca 650 personer) samt är underleverantörer inom äldreomsorg till Norlandia Care och Bräcke Diakoni.

Socialpsykiatri
HRT ansvarar också för hjälpmedelsförskrivning till personer på gruppboenden inom den kommunala socialpsykiatrin. Inom Socialpsykiatri har HRT också samarbete med Östgöta Care och Stadsmissionen i Linköping.  

Har er verksamhet behov av kontinuerlig hjälp inom rehabiliteringsområdet eller akut brist på rehabiliteringspersonal? Kontakta oss. 

HRT har under det senast året haft tidsbegränsade uppdrag åt den kommunala rehabiliterings verksamheten i bland annat Valdemarsvik, Finspång och Boxholms Kommuner. 

Vi samarbetar kontinuerligt med nedanstående verksamheter utanför Linköping.  

Grännäs strand
Grännäs Strands vårdboende ligger i Valdemarsvik och drivs i egen regi av Nytida. Här bor vuxna personer med psykiatrisk diagnos och demenssjukdom med personlighetsförändringar. Boendet är också profilboende för Huntingtons sjukdom. På Grännäs Strand ansvarar Hammarlyck Rehab Team för rehabiliteringen i form av arbetsterapi, fysioterapi och logopedi. Vi besöker boendet regelbundet på fasta tider. 

LSS  verksamhet i Växjö
Hammarlyck Rehab Team ansvarar för Rehabilitering till åtta LSS enheter i Nytidas regi i Växjö kommun samt till Skåningegård Omsorg i Dänningelanda straxt utanför Växjö. Uppdraget innebär regelbundna besök för hjälpmedelsförskrivning och träningsupplägg för enskilda boende. 

LSS och Socialpsykiatri i Norrköping
Under hösten 2020 har Hammarlyck Rehab Team inlett samarbete med Omsorgsgruppen i Norrköping. Insatserna är riktade mot personer med LSS beslut i boende och daglig verksamhet. Samarbete har också inletts med 3 enheter inom Nytida Socialpsykiatri i Norrköping avseende rehabilitering. 

Mogård i Doverstorp Finspång
Ett nytt samarbete inom fysioterapeutisk rehabilitering kommer att starta under den närmaste tiden med Mogård i Doverstorp.  Mogård är ett kunskapsföretag för dövblinda personer och har mycket lång erfarenhet av denna brukargrupp. HRT ser fram emot att få dela den kunskapen i detta samarbete och också kunna förmedla våra erfarenheter inom fysioterapi till Mogård.  

Vill du veta mer?