Rehabilitering och habilitering

Hammarlyck Rehab Team jobbar idag med rehabilitering och habilitering för personer med LSS-beslut inom äldreomsorg och socialpsykiatri.

Har er verksamhet behov av hjälp inom rehabiliteringsverksamhet?  Tillfällig brist på rehabiliteringspersonal? Kontakta oss.

Vi har just nu pågående uppdrag i Valdemarsvik, Växjö och Finspång.

Grännäs strand
Grännäs Strands vårdboende ligger i Valdemarsvik och är egen regi av Nytida. Här bor bland annat vuxna personer med psykiatrisk diagnos och demenssjukdom med personlighetsförändringar. Boendet är ett profilboende för Huntingtons sjukdom. På Grännäs Strand ansvarar Hammarlyck Rehab Team för rehabiliteringen i form av arbetsterapi, sjukgymnastik och logopedi. Vi besöker boendet regelbundet på fasta tider och efter behov.

LSS Växjö
Sedan hösten 2018 ansvarar Hammarlyck Rehab Team för Rehabilitering till sju LSS enheter i Nytidas regi i Växjö kommun. Uppdraget innebär regelbundna besök för hjälpmedelsförskrivning och träningsupplägg för enskilda individer.

Finspång kommun
Under senare tid har rehabiliteringspersonal varit en bristvara i många kommuner. Det kan då vara av stor vikt att kunna hyra in erfaren självgående rehabiliteringspersonal för att minska risk för kvalitetsförluster i verksamheten. Just nu utför Hammarlyck Rehab ett sådant uppdrag i Finspångs Kommun. Andra kommuner som Hammarlyck servat tidigare är Boxholm, Mjölby och Valdemarsvik.

Vill du veta mer?