Rehabilitering och habilitering

På Hammarlyck Rehab Team jobbar logoped, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

En arbetsterapeut hjälper dig med dina hjälpmedel och att du ska klara dina vardagliga aktiviteter.

En logoped hjälper dig med din måltidssituation och att kommunicera med andra människor.

En fysioterapeut hjälper dig med fysisk aktivitet och att din kropp fungerar så bra som möjligt.

Vill du veta mer?