Rehabilitering inom äldreomsorg

Hammarlyck Rehab Team ansvarar för rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning på flera särskilda boenden inom privat äldreomsorg i Linköpings kommun. Med engagemang och individen i centrum hjälper vi de boende att bibehålla och öka sina förmågor med målsättningen att vardagen ska präglas av livskvalité. 

Vår rehabpersonal arbetar utifrån de dagsaktuella behoven på respektive boende. För personer med stort rehabiliteringsbehov erbjuder vi under en tidsbegränsad period individuell gymträning ledd av fysioterapeut en gång per vecka. 

Våra boenden

Ekollongatan-vardboende

Ekollongatans
vårdboende

Bastuplan-aldreboende

Bastuplans
äldreboende

Tannefors-servicehus

Tannefors
servicehus

Gammelgarden-vardboende

Gammelgårdens vårdboende

Gasen-vardboende

Gåsens
vårdboende

Skraddaregarden-vardboende

Skräddaregårdens
vårdboende

Vasastan-vardboende

Vasastadens
vårdboende

Stiglotsgatan-vardboende

Stiglötsgatans
vårdboende

Kastanjens
vårdboende

Landeryds vårdboende

Landeryds

vårdboende