Rehabilitering inom äldreomsorg

Hammarlyck Rehab Team ansvarar för rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning på flera särskilda boenden inom privat äldreomsorg i Linköpings kommun. Med engagemang och individen i centrum hjälper vi de boende att bibehålla och öka sina förmågor med målsättningen att vardagen ska präglas av livskvalité. 

Vår rehabpersonal arbetar utifrån de dagsaktuella behoven på respektive boende. För personer med stort rehabiliteringsbehov erbjuder vi under en tidsbegränsad period individuell gymträning ledd av fysioterapeut en gång per vecka. 

Våra boenden

Ekollongatans
vårdboende

Bastuplans
äldreboende

Tannefors
servicehus

Äldreboendet
Gläntan – Spinnrocken

Gammelgårdens
vårdboende

Skräddaregårdens
vårdboende

Vasastadens
vårdboende