Janne HammarlyckJag arbetar i min gärning som sjukgymnast mycket med förebyggande insatser och ”hjälp till självhjälp” till mina kunder och patienter. Detta eftersom det finns oerhört mycket bevis för att dessa insatser är de som på sikt får människor att må bättre och därmed en upplevd förbättrad hälsa. Det är mitt och mina medarbetares bidrag till Folkhälsan i Linköping.
Vårt team arbetar med tre av Folkhälsomyndighetens ”särskilt utsatta grupper” De äldre inom den kommunala hälso och sjukvården, funktionsvarierade personer i kommunalt boende samt personer som behöver psyko-socialt stöd.

Genom åren har jag bidraget med ett antal konkreta åtgärder för en förbättrad folkhälsa för ovanstående grupper. Till exempel etablerandet av Minigym på ett antal servicehus i kommunen under tiden 2008-2010. Arbetet skedde helt på Hammarlycks initiativ och med ekonomiskt stöd från staten via kommunen. Dessa minigym är nu etablerade i den kommunala äldreomsorgen och det är med stor tillfredställelse jag konstaterar att de kommer att bli än viktigare i den nya organisation som Linköpings Kommun just nu upphandlar inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Andra delar i projektet med de statliga pengarna var att Hammarlyck tillsammans med Äldre och omsorgsförvaltningen etablerade Hagdahls senior center med ett tydligt delaktighetsperspektiv och friskvårdssatsning.

Ett tredje konkret projekt under den tiden var att tillsammans med Johannelunds servicehus, där vi etablerat ett av minigymmen, också etablera ett ”evidensbaserat” utegym i samarbete över nämndgränserna! På utegymmet kunde jag som sjukgymnast träffa ffa äldre personer inte bara i funktionsbevarande träning utan också de som var i behov av rehabiliteringsråd tex efter frakturer. Jag kommer särskilt ihåg en äldre kvinna som kunde träna på utegymmet varje dag precis utanför sin bostad! Hon var mycket tacksam och med lite rådgivning klarade hon alltså sin egen rehabilitering efter höftfraktur! Enkelt och mycket billigt för kommun och region. Det är detta utegym som Linköpings Kommun nu vill avveckla.

Jag menar att vi istället borde utveckla ovanstående idéer så att de som i fallet minigym blir en del av normal kommunal verksamhet. Vi står inför en äldreboom som vi måste tackla med förebyggande arbete och med enkla åtgärdande insatser. I samband med rivningen av Johannelunds utegym har jag tittat på Kommunens folkhälsoarbete. Det finns massor av välskrivna och välformulerade policies och planer, Ja t o m hittar jag en utvärdering av dessa teoretiska skrivningar på kommunens hemsida MEN ord på papper är BARA ord på papper. Det gör ingen skillnad i Folkhälsa och jämlika villkor för tex fysisk aktivitet. Det krävs praktiskt hårt arbete med en tydlig viljeinriktning och naturligtvis resurser. En första viljeinriktning skulle kunna vara att etablera ett tillgänglighetsanpassat utegym i varje statsdel i Linköping utifrån några viktiga obligatoriska förutsättningar såsom centralt placerat i stadsdelen, underlag som klarar en rullstol/rollator samt maskiner som är anpassade för alla personer som vill vara fysiskt aktiva. Idag finns det ett tjugotal utegym i Linköpings Kommun. Endast två av dem klarar ovanstående krav – och ett av de två är just nu under avveckling.

Janne Hammarlyck
Leg.sjukgymnast
Hammarlyck Rehab AB