Privat eller offentligt?

Janne Hammarlyck Leg. fysioterapeutJa vårt företag är en privatutförare av rehabiliteringstjänster och jag får ibland höra ( inte så ofta dock ) att jag är bara ute för att tjäna pengar på min verksamhet. Inte så ofta uttryckt så direkt kanske utan mera som ”Du pratar i egen sak”, ”det vet man ju hur ni privata tänker”

När min dröm om att starta eget började ta form jobbade jag på en Vårdcentral i södra Östergötland. Vi är i mitten av 90 talet. Ett stålbad har precis passerat i form av 90 talets finanskris. Kommuner och Landsting står på ruinens brant. Kostnaderna har skenat utan kontroll och någonting drastiskt måste ske. Många kommuner lägger ut verksamhet på ”entreprenad”.

I början ofta till små engagerade företag leda av en ”vårdentusiast” som vill visa på alternativ till den offentliga lite byråkratiska vården där strukturerna var stela och mötena många. Så småningom blir dessa små uppköpta av aktiemarknaden och nya stor företag ( med staten i spetsen i form av pensionsfondfinansierade Bure Vård och Omsorg ) blir de enda möjliga konkurrenterna till kommunernas egen produktion.

Det var just denna initiala utveckling som lockade mig att försöka skapa någonting eget. Den lilla vårdmänniskan fick möjlighet att kunna förverkliga sina idéer om en rehabilitering med ett holistiskt förhållningssätt. Vi är inte där ännu men har kommit en liten bit på väg.

Jag tror fullt och fast på att människor som arbetar inom verksamheterna är de bästa på att också utveckla verksamheterna så att de tjänster man tillhandahåller motsvarar det kunderna vill ha och det humanismen och lagen föreskriver.

Det har egentligen inget med driftsformer att göra. Det finns engagerade, ambitiösa, människor med potential att förändra i privat och i offentlig verksamhet!

Grejen är att ge människor i vård och omsorg förutsättning, oavsett driftsform, att göra ett bra jobb!